Hospodaření s vodou v krajině se musí promítnout i do osnov

9. 9. 2019
Krajská a regionální politika vzdělávání a výzkumu musí do budoucna obsahovat priority v oblasti vodního hospodářství a vody v krajině, které se budou dál rozvíjet ve vzdělávacím procesu. V současnosti totiž chybí dostatek odborníků, kteří jsou schopni tyto priority prakticky naplňovat, říká proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petr Kupec.  Podle něj je hospodaření s vodou v krajině vzhledem ke klimatické změně jednou z vědeckých priorit současnosti.

Mendelova univerzita v Brně již nyní připravuje ve spolupráci se zahraničními univerzitami vytvoření centra excelence v oblasti vody v krajině. To má fungovat na platformě propojení středních a vysokých škol a firem s podporou města, resp. kraje. „Chystáme pilotní propojení středních a vysokých škol formou společných vzdělávacích programů, stejně jako zapojení firem a ostatních forem vzdělávání. Věříme, že v přípravné fázi budeme úspěšní a v dalším období vytvoříme centrum excelence už v reálné podobě. Pro nás jde o velice významnou záležitost a první projekt sektorové aliance v dějinách MENDELU. Projekt je výjimečný i v kontextu všech brněnských vysokých škol,“ uvedl Kupec.

Projekt s názvem Platform of vocational excellence – water (PoWE) v současné době připravují vědci ze sedmi zemí. Jeho lídrem je holandské konsorcium Centre for Innovative Craftsmanship Water (CIV) sídlící v regionu Frísko, které má ambici v tomto regionu vytvořit evropskou nadnárodní platformu odborné kvality pro vodní hospodářství. MENDELU je spoluřešitelem projektu, do kterého jsou dále zapojeni partneři z Litvy, Malty, Belgie, Skotska a Nizozemska.

Projekt PoWE, financovaný z prostředků Evropské unie, je zaměřený na vzdělávání v oblasti vodního hospodářství a vody v krajině. Jeho podstatou je vytvoření národních vzdělávacích center excelence v tomto sektoru zapojených do mezinárodní sítě. Z hlediska MENDELU jde o pilotní projekt z kategorie Aliance sektorových znalostí, které Evropská unie podporuje. „Jižní Morava patří k nejsušším oblastem České republiky, proto se zapojení našich vědců do tohoto projektu přímo nabízí,“ uvedl Kupec.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), proděkan Lesnické a dřevařské fakulty, tel.: 605 977 106, mail: petr.kupec@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality