Hledání práce může být zábava

12. 3. 2018
Poradenská a kariérní centra jsou dnes běžnou součástí programu univerzit. Problémem je, že studenti tam sami od sebe zamíří zřídka. Kariérní den na Mendelově univerzitě v Brně propojuje vzdělávání a svět práce zábavnou formou na místech, kde se běžně studenti setkávají. Celodenní akce přitom pomáhá studentům orientovat se na trhu práce, nabízí  pracovní příležitosti a stáže. Letošní čtvrtý ročník proběhne 14. března 2018 od 9:00 do 15:00 hodin v budově Q.

 „Kariérní den je pro naše studenty vhodnou příležitostí, jak navázat kontakt s praxí a potenciálními zaměstnavateli již v průběhu studia – jednak se zde mohou seznámit s různými pracovními pozicemi, na které se připravují v rámci svých studijních programů, a jednak mají možnost si vybrat stáž nebo praxi, kterou mají často povinnou v rámci studijních plánů.“ Uvedl prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Martin Klimánek.

Kariérní den je koncipován tak, aby byl pro studenty atraktivní a šel jim naproti. Hlavní část programu není v učebnách, ale na frekventovaném místě, kde se studenti běžně setkávají. Atraktivitu dodává i doprovodný program –  foto koutek, virtuální realita, dřevěné hry a Playstation nebo si účastníci mohou prohlédnout vystavený automobil Tesla model S. K dispozici je pro studenty fotograf a vizážistka, zdarma tak mají příležitost získat svoji profesionální profilovou fotku. Ze strany studentů je o takovýto komplexní projekt mnohem větší zájem, než o běžné aktivity podpory kariéry. Kariérního dne se v loňském roce zúčastnila více než tisícovka studentů. Součástí programu jsou přednášky, workshopy a konzultace, které reagují na nové tendence a trendy v oblasti trhu práce.

Účast firem je kapacitně omezená, z jejich strany je větší zájem, než dovoluje kapacita. Letošního ročníku se účastní 43 firem. Klimánek dodává, že „tímto způsobem univerzita upevňuje vztahy se strategickými partnery z praxe a získává zpětnou vazbu k absolventům, které připravujeme pro uplatnění na trhu práce. Součástí Kariérního dne je již tradičně bohatý doprovodný program, který cílí na všechny návštěvníky této akce.“

Nezaměstnanost absolventů se daří dlouhodobě snižovat. Studenti jsou v rámci vzdělávacího procesu připravováni tak, aby byli dobře uplatnitelní a schopni adaptovat se na podmínky trhu práce. Pozitivní trend vývoje ovlivňuje také snižující se míra nezaměstnanosti ve společnosti. 

Tab. č. 11: Standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů MENDELU [v %]  (zdroj dat: SVP PedF UK, zářijový sběr, období 1-2 roky od absolvování)

Rok

MENDELU

Bc.

NMgr.

Ph.D.

Celkem

2013

14,4

4,4

0,8

6,7

2014

10,2

4,6

1,1

6,0

2015

6,5

3,1

0,0

3,8

2016

6,1

2,8

0,0

3,5

2017

3,0

1,8

1,4

2,1

 

 

 

Informace o projektu: kariera.mendelu.cz

 

Kontakt pro média:

 

Mgr. Jiřina Studenková, 778 888 374 / jirina.studenkova@mendelu.cz

 

Více aktualit

Všechny aktuality