Hlavní kategorii mezi oráči vyhrál Král

7. 10. 2019
Traktorem i s koňmi se za deštivého počasí snažili proorat k nejlepšímu výsledku účastníci republikového šampionátu v orbě. Jeho 46. ročník hostila pole Školního zemědělského statku v Žabčicích. Vítězem hlavní kategorie se stal Pavel Král soutěžící za tým Agri CS.

Každý ze soutěžících musel vlastním strojem zorat parcelu o velikosti 20 krát 100 metrů. Rozhodčí hodnotili naorávku, tedy takzvaný rozpich, sklad, hloubku, zahlubování a vyhlubování pluhu, provedení poslední brázdy a celkové provedení. „Brázdy měly být rovné, výškově vyrovnané, souměrné, pěkně příléhající jedna na druhou,“ uvedl Lubomír Neudert z AF Mendelovy univerzity v Brně, který je zároveň místopředsedou Společnosti pro orbu ČR. Největším problémem sobotního programu bylo podle něj počasí. Soutěžících bylo nakonec i díky tomu méně. Namísto původně avizované zhruba padesátky jich na jih Moravy přijelo 42.

Soutěžilo se v sedmi kategoriích rozdělených podle použitého pluhu, včetně kategorie veteránů, v níž se orá za pomoci historického vybavení, kategorie orby koňmi a kategorie juniorů.

Soutěžení v orbě má v Česku dlouholetou tradici. První písemně doložené soutěžní klání se uskutečnilo v roce 1855. Nejlepší oráči ze Žabčic budou reprezentovat ČR na mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy. Evropský šampionát v otočných pluzích se za rok bude konat v Opavě. Součástí sobotního mistrovství České republiky byla i výstava zemědělské techniky, na níž Zetor poprvé v Česku vystavil nový design traktorů Proxima.

Konečné výsledky najdete zde.

Kontakt pro bližší informace: Lubomír Neudert 736 425 817

Více aktualit

Všechny aktuality