Funkce lesů v systému ekosystémových služeb

11. 3. 2016
Rádi bychom Vás informovali o konání odborného semináře „Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“, který je pořádán v rámci projektu EHP - CZ02-OV-1-032-2015, na zámku ve Křtinách ve dnech 23. – 24. března 2016

 

 

Vážení kolegové a kolegyně, jménem Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář „Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“který je pořádán v rámci projektu EHP „Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“.

Cílem semináře je přispět k rozvoji praktického managementu funkcí lesů v krajině, jejich uplatnění v regionálním rozvoji, k poznání a možnosti kvantifikace ekosystémové produkce a jejich společenské utilizace. Posláním semináře je rovněž přispět k identifikaci funkcí lesů jako integrální součásti a přírodní základny pro hodnocení ekosystémových služeb lesů. Seminář chce přispět a rozvinout odbornou diskuzi k uplatňování hodnocení ekosystémových služeb v rámci funkcí lesů a praktické aplikaci v regionálním rozvoji a lesnickém plánování. Obecným cílem pak je podpora uplatnění principů ekosystémových služeb v České republice.

Seminář je rovněž pojat jako setkání stakeholderů (vlastníků lesů a lesních hospodářů, obcí a MAS, orgánů státní správy lesů, privátních projekčních kanceláří, uživatelů lesa, výzkumníků a pedagogů) s cílem diskutovat význam funkcí a ekosystémových služeb lesů v rozhodovacím procesu.

Tematické okruhy:

  • Systémy hodnocení ekosystémových služeb obecně
  • Ekosystémové služby lesů – metody hodnocení, příklady a aplikace
  • Funkce lesů jako ekosystémový základ pro produkci ekosystémových služeb
  • Vnímání významu lesů a lesního hospodářství veřejností
  • Ochota platit za ekosystémové služby lesů
  • Hodnocení funkcí a ekosystémových služeb lesů jako součást rozhodovacího procesu
  • Řešení střetů společenských požadavků na produkci funkcí lesů
  • Význam lesů z hlediska regionálního rozvoje

 Aktuální informace naleznete zde:  http://icabr.com/lesy/

Účast na semináři (vložné a exkurze, stravování a ubytování) je hrazena v rámci projektu EHP č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 a pro účastníky je zdarma.

Seminář byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání České komory architektů (ohodnoceno 3 body).

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: forests.frrms@mendelu.cz

Těšíme se na Vaši účast –  organizační výbor konference

Více aktualit

Všechny aktuality