FRRMS MENDELU slaví 15 let od založení

28. 3. 2023
Nejmladší Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií dnes slaví patnácté výročí od svého založení. Oslavy odstartuje Day in Magenta, tedy den pro studenty, akademiky i zaměstnance ve fakultní růžové barvě. V duchu oslav se ponesou i další akce v průběhu následujícího roku.

„Zúčastnění se shromáždí před fakultou, velká část přijde oblečená ve fakultní růžové magenta barvě. Společně fakultě připijeme k výročí, následně proběhne slavnostní akademická obec a ve večerních hodinách bude představena nová kolekce fakultního merche,“ nastínila program Veronika Malá z PR oddělení fakulty.

„Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií si za patnáct let své existence zajistila pevné místo ve vzdělávacím systému i výzkumných aktivitách Mendelovy univerzity v Brně. Jako sociálně-vědní instituce to na převážně environmentálně zaměřené univerzitě neměla vždy jednoduché. Nicméně potřeba interdisciplinárních řešení palčivých problémů současnosti ukazuje, že se fakulta ubírá správným směrem. To dokazuje jak stoupající počet řešených projektů, tak úspěšné uplatnění absolventů studijních programů Regionálního rozvoje i Mezinárodních teritoriálních studií,“ uvedl děkan FRRMS Jiří Schneider.

rámci oslav plánuje Fakulta regionálního rozvoje filmové večery v režii jednotlivých ústavů, fotbálkový turnaj, oslavu Dne Země úklidem okolí fakulty, Family Day, konferenci, slavnostní vědeckou radu nebo setkání s absolventy.

„Jako dárek fakultě jsme vyhlásili soutěž pro studenty Zahradnické a Lesnické a dřevařské fakulty, ve které mají navrhnout řešení atria a prostorů před fakultou. V této souvislosti nás tak čekají vernisáže prezentující návrhy řešení, a v budoucnu snad i realizace. Jako dárek studentům vybavíme chodby sedacími vaky,“ doplnila Malá.

Oslavy fakulta zakončí přesně rok po jejich zahájení fakultním plesem na téma Cesta kolem světa.

Více aktualit

Všechny aktuality