Fotografickým mezigeneračním dialogem seniorů a středoškoláků oslaví MENDELU 20 let vzdělávání seniorů

17. 10. 2023
Výstavou ve formě dialogu středoškoláků se seniory oslaví Univerzita třetího věku na ICV MENDELU 20 let od začátku svého působení. Výstava Co řeším a na co se těším nastíní úhel pohledu obou generací v podobě krátkých textů a vybraných fotografií. Z každého výstavního panelu promlouvá mezigenerační dvojice, která na své texty vzájemně reagovala vytvořením tematických fotografií. Dvojice vybrané náhodně se poprvé naživo potkají až na vernisáži výstavy. Výstava bude k vidění na Moravském náměstí u sochy markraběte Jošta do 6. listopadu 2023.

Univerzita třetího věku MENDELU oslaví dvacetiny symbolicky právě na vernisáži, kde budou přítomní autoři a autorky fotek i textů. „Tvůrci se na vernisáži budou mít příležitost poprvé potkat a sdílet své dojmy. Vedle toho se těšíme i na naše posluchače Univerzity třetího věku MENDELU, jejich vyučující z řad akademiků a další hosty,“ přiblížila Kateřina Pevná z Oddělení vzdělávání seniorů ICV MENDELU.

Na mezigenerační aktivitě spolupracoval Institut celoživotního vzdělávání se Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou Brno. V rámci aktivity na texty reagovalo vzájemně devět účastníků fotografického kurzu na Univerzitě třetího věku MENDELU, který je zaměřený na krajinu a přírodu, a devět studentů ze střední školy. „Téma Co řeším a na co se těším měli tvůrci zpracovat ve formě textů, které měli napsat ideálně ručně. Vznikly texty od devíti starších a devíti mladších účastníků. Ty jsme k sobě náhodně přiřadili a v rámci dvojic vyměnili. Účastníci pak měli zhruba měsíc na to reagovat na text fotkou. Důležité pro nás bylo, aby na sebe tvůrci ve dvojicích reagovali navzájem,“ popsala Pevná.

Po fotografické stránce aktivitu odborně zajišťovala Alice Prokopová, lektorka fotografování na Univerzitě třetího věku MENDELU, a fotograf a vyučující na Střední škole umění na designu a Vyšší odborné škole Brno Michal Reichstäter. Pod jejich vedením tvůrci pracovali na textech a fotografiích několik týdnů.

Za dvacet let fungování Univerzity třetího věku došlo k proměně seniorských posluchačů, kteří tvoří velmi různorodou skupinu jak z hlediska věku, tak i z hlediska jazykových znalostí nebo zkušeností s výpočetní technikou. „Běžně s sebou mají senioři do výuky tablet, vyhledávají si informace na mobilu, to už není nic nového. Když jsme realizovali mezigenerační kurz našich posluchačů se studenty MENDELU, kde měli společně pracovat na projektech ve věkově smíšených skupinách, hned při prvním setkání si zakládali skupiny na komunikačních platformách – posílali si vzkazy, domlouvali setkání mimo výuku. Právě v propojování generací vidíme velký potenciál, i proto jsme pro oslavy našeho výročí zvolili jako ústřední téma mezigenerační dialog,“ popsala Pevná.

Spolu se seniory se také proměnila nabídka Univerzity třetího věku MENDELU. Zatímco na začátku převažovaly přednášky, dnes jsou součástí výuky exkurze, terénní cvičení nebo komentované prohlídky. „Senioři dnes očekávají mnohem víc interakce, zážitků, praktických znalostí a dovedností. Snažíme se jim vycházet vstříc. Praktickou výuku u nás má už každý kurz, ať už jednou nebo pětkrát za semestr. Čím dál více se snažíme zařazovat do nabídky i zcela praktické kurzy, kdy trávíme celý kurz v terénu – o lese se tak učí přímo v lese, o mléce v mléčném poloprovozu naší univerzity,“ nastínila Pevná.

Na Univerzitu třetího věku MENDELU se mohou hlásit lidé z řad široké veřejnosti starší padesáti let. Do aktuálního akademického roku je přihlášených téměř 900 posluchačů, přičemž část z nich chodí zároveň na dva a více kurzů. Dalších 300 posluchačů je na pěti pobočkách na Moravě při spolupracujících středních školách. Oddělení vzdělávání seniorů na ICV MENDELU organizuje nejen Univerzitu třetího věku, ale i unikátní Mezigenerační aktivity, které se zaměřují na společné vzdělávání více generací, a to jak v programech pro prarodiče a jejich vnoučata, tak v celé řadě aktivit, kde například společně studují posluchači Univerzity třetího věku a studenti MENDELU.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Kateřina Pevná, +420 604 343 377, katerina.pevna@mendelu.cz, Oddělení vzdělávání seniorů, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality