Film Mendel, Vavilov a Brno obdržel cenu na 30. MFF v Nitře

13. 10. 2014
Dokumentární pořad „Mendel, Vavilov a Brno" získal cenu slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize (Cena RTVS) na mezinárodním festivalu Agrofilm 2014. Je to jediné oceněné dílo ze 13 zúčastněných z České republiky. Úspěch je o to zajímavější, že jde o jubilejní 30. ročník festivalu, na který byl přihlášen mimořádný počet filmů – 120 titulů z 25 států světa.

Dokument je z velké části věnován životním osudům a dílu Nikolaje Ivanoviče Vavilova, světově známého ruského badatele, vědce, genetika, šlechtitele a botanika, který se nesmrtelně zapsal do historie šlechtění a genetiky zemědělských plodin. Odpovídá na otázku, jaký úzký vztah měl k G. J. Mendelovi, tehdejší Československé republice a k Brnu. Principy dědičnosti, které poprvé popsal G. J. Mendel, definování genových center vývoje rostlin na Zemi N. I. Vavilovem a jeho formulace zákona homologických řad dědičné stability patří k základním pilířům současného moderního šlechtění. N.I. Vavilov ve své práci vycházel z myšlenek G. J. Mendela a na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně obdržel svůj první zahraniční čestný doktorát (1936). 

 

Současní genetici a šlechtitelé pokračují v práci započaté Mendelem a Vavilovem, což ve filmu dokumentují pasáže jak z moderních provozů, tak z Mendelovy univerzity a z Genové banky Slovenska. Dokument vznikal v letech 2010–2014 v úzké spolupráci Audiovizuálního centra MENDELU, Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnické fakulty v Lednici a studia SOLITON CZ. Je dílem Jana Lužného, Petra Salaše (námět a scénář), Ladislava Rygla (kamera, animace a střih) z Mendelovy univerzity a Miroslava Sedláčka (scénář a režie) ze studia SOLITON.CZ, s nimiž spolupracovali další odborníci i instituce z ČR, Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Kyrgyzstánu. Natáčení podpořilo i Mendelovo muzeum, Opatství Řádu sv. Augustina v Brně a Divadelní fakulta JAMU. Pořadem provází komentář v podání doc. Sylvy Talpové.

Dokument lze shlédnout na adrese http://youtu.be/9F0RZLkt9N8

Autoři věnovali dílo památce pana profesora Jana Lužného (1926–2013), emeritního profesora MENDELU, který se bohužel premiéry již nedočkal.

Více aktualit

Všechny aktuality