Festival vědy s RWE

11. 9. 2014
Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl Festival vědy s RWE, který se letos koná v pátek 12. a v sobotu 13. září 2014.

Generálním organizátorem festivalu je Hvězdárna a planetárium Brno, hlavními organizátory Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem je RWE a.s.

Úspěšná realizace velkých i malých projektů je neodmyslitelně závislá na vnímání vědy a výzkumu laickou i odbornou veřejností. Proto se brněnské univerzitní, akademické i vzdělávací organizace také letos rozhodly vyjít s vědou do ulic a přiblížit ji veřejnosti formou ukázek vědeckých pokusů, exhibicí a experimentů.

Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedou Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany, VIDA! science center a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

Záštitu nad Festivalem vědy RWE laskavě poskytli: Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Jiří Drahoš – předseda Akademie věd České republiky, Ladislav Havel – rektor Mendelovy univerzity v Brně, Roman Onderka – primátor statutárního města Brna, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Pavel Suchý – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!

Více informací naleznete zde http://www.hvezdarna.cz/festivalvedy

 

Více aktualit

Všechny aktuality