Fakulty posouvají termíny přihlášek

23. 3. 2020
Aktuální situace ohledně šíření koronaviru se dotkne i termínu přihlášek na Mendelovu univerzitu v Brně. Jednotlivé fakulty v současné době prodlužují data pro jejich podávání z březnové na dubnové termíny. Například Agronomická fakulta, na které studuje cca 2200 studentů, posunula termín přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy do konce dubna.

Podobně postupuje i Lesnická a dřevařská fakulta a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Také zájemci o studium na Zahradnické fakultě se do bakalářských programů mohou hlásit namísto do konce března až do konce dubna.

Na termíny přihlášek navazují přijímací zkoušky a zápisy do studia, což souvisí mj. s organizací maturit, o kterých ještě není rozhodnuto. „MENDELU sleduje vývoj situace na středních školách a upraví termíny přijímacích zkoušek i zápisů do studia tak, aby byly v souladu s termíny maturit a mohli se jich zúčastnit bez problémů všichni zájemci o studium, které budeme informovat v dostatečném předstihu,“ uvedl prorektor pro vzdělávací činnost Radim Farana.

FRRMS zatím počítá rovnou s vypsáním druhého kola přijímacího řízení, které bude ve své délce reflektovat aktuální situaci. Zároveň je nejmladší z fakult MENDELU připravena akceptovat všechny termíny SCIO testů, stejné tak jako počkat se zápisy na případné pozdní maturity či státní zkoušky na vysokých školách s ohledem na dodání vysvědčení respektive diplomů. 

Více aktualit

Všechny aktuality