Experti MENDELU řeší digitální vodu

29. 2. 2024
Tým expertů Mendelovy univerzity v Brně vyvíjí nové metody, které umožní přiblížit procesy související s vodou v krajině nejen studentům v rámci výuky, ale i širší laické či odborné veřejnosti. Aktivity zaměřené na digitální vodu probíhají v rámci evropského projektu WATERLINE, výzvy HORIZONT WIDERA.

Jedním z doposud realizovaných výstupů je aplikace zaměřena na výuku dimenzování koryta vodního toku, ale je koncipována tak, aby v ní bylo možné zobrazovat libovolná prostorová data. Umožňuje “tiling” rozsáhlých dat, díky němuž je možné vykreslovat velké plochy v reálném čase. Data pro vizualizaci poskytuje cloudová služba, takže je lze uživatelem snadno měnit bez toho, aniž by musel cokoliv programovat. V další fázi projektu se experti zaměří zejména na kolaboraci ve virtuální realitě, která má obrovský potenciál pro výuku i praktické využití, třeba v krizovém řízení. Na vývoji pracuje kromě řešitelů projektu WATERLINE z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU a laboratoře Spatial Hubu také řada studentů.

Kontakt pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, +420 606 580 412, milada.stastna@mendelu.cz, vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU a Ing. David Procházka, Ph.D., +420 545 132 240, david.prochazka@mendelu.cz, Vedoucí Spatial Hubu, Ústavu informatiky PEF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality