Experti chtějí vodu ze zemědělských drenáží zadržet v krajině a zlepšit její kvalitu

23. 4. 2020
Odborníci z několika vědeckých institucí se budou zabývat vodou z drenáží ze zemědělských pozemků. Ta často znečišťuje povrchovou vodu, na druhé straně je možné její odtok regulovat a v době intenzivního sucha díky tomu část vody zadržovat v krajině. Na výzkumu se podílí i odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

Cílem vědců je také snížit zatížení povrchových vod plošnými zdroji znečištění, mezi které patří i drenážní vody přitékající ze zemědělsky využívaných pozemků. Experti chtějí jednoduše využít principu regulace jejich odtoku, založeného na jednoduché konstrukční úpravě vložením nastavitelných regulačních prvků ještě v odvodněné ploše.

„Díky tomu bude možné snížit nejen odtok a zlepšit akumulaci vod, ale současně i zlepšit jakost povrchových vod snížením odnosu živin, aktivací samočistících procesů v půdě a spotřebou živin pěstovanými plodinami,“ uvedla Milada Šťastná, vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU.

Vědci navrhnou efektivní management zahrnující konstrukční úpravu odvodňování zemědělských pozemků včetně manipulace s regulačními prvky. „Obojí při maximalizaci efektu zlepšení jakosti drenážních vod. Navržená řešení neomezí způsob využívání pozemku,“ uvedla Šťastná. Vědci si vybrali šest zkušebních lokalit, z toho dvě jsou na jižní Moravě, jedna z nich v Bzenci na Hodonínsku.

Intenzivní zemědělství dlouhodobě zatěžuje kvalitu povrchových vod, zejména díky dusíkatým hnojivům. Vhodná regulace odtoku plánovaná pro dílčí povodí může tento negativní jev v budoucnu zmírnit. Dalším pozitivním efektem je zadržení části vody v zemědělské krajině.

Výsledky pětiletého projektu, který podpořila částkou 16 705 000 Kč Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) budou známé v roce 2023. Projekt vede Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Dále se na něm podílí Mendelova univerzita v Brně, Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Kontakt pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, tel.: 606 580 412, milada.stastna@mendelu.cz, vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality