Dvě budovy brněnského kampusu slaví deset let, pivovar v jedné z nich ponese nově jméno JOHANN

15. 5. 2023
Mendelova univerzita slaví letos v květnu deset let od otevření Mendelova biotechnologického pavilonu a pavilonu X. V souvislosti s tím nabídne odpoledne 17. května studentům i zaměstnancům komentované prohlídky pavilonu M s Janem Chlupem, autorem koncepčního návrhu obou budov. Součástí oslav bude i požehnání univerzitnímu pivovaru, který ponese název JOHANN, panelová výstava a ochutnávka produkce z univerzitního pivovaru.

„Požehnání pivovaru představuje rituál, modlitbu a přání, aby se dařilo dobrému dílu, aby místo získalo Boží ochranu a přinášelo skrze lidi, kteří v pivovaru budou pracovat a učit se, do světa symbolicky světlo, naději, mír a lásku. Aby místo samotné přispělo dalším dílkem k určitému druhu poznání,“ přiblížila farářka Sandra Silná, která pivovaru bude žehnat.

Architektonický koncept obou budov zpracovával před více než deseti lety Atelier Chlup. Přímo Jan Chlup zájemce provede Mendelovým biotechnologickým pavilonem. „Nad celkovým architektonickým konceptem této části univerzitního areálu jsme u nás v atelieru přemýšleli již v době prací na soutěžním návrhu budovy Q. Výškové a zastavovací uspořádání všech výhledově plánovaných budov bylo vzhledem k výjimečnosti této lokality stejně důležité jako vlastní dispoziční a objemové řešení samostatných pavilonů, kde zejména pavilon M byl v naší praxi z hlediska funkčních a provozních požadavků zcela výjimečný. I z těchto důvodů byla práce na studii budov M a X hodně zavazující, ale současně velice atraktivní a zajímavá,“ uvedl Jan Chlup.

Podle něj se architektonický atelier řídil hlavně mottem, aby v nových pavilonech bylo dobře pedagogům, výzkumným pracovníkům a zejména studentům. „To byla naše hlavní kritéria při práci na projektu při současném akceptování požadavků budoucích uživatelů, závazných norem, vyhlášek a předpisů a samozřejmě při dodržení stanoveného stavebního programu a limitu finančních prostředků,“ doplnil.

Pivovar v pavilonu M bude od září stěžejním místem pro výuku studentů nově otevřeného programu Pivovarství a sladařství. Ten je v mnoha ohledech v Česku unikátní. Nabídne několik týdnů praxe, zázemí univerzitního pivovaru i spolupráci se známými pivovary. Studenty navíc čeká méně teoretických předmětů tak, aby se mohli naplno věnovat výrobní oblasti. „Nosnými předměty budou sladařství a pivovarství, které jsme doplnili například o oblast pěstování, zpracování a hodnocení plodin pro výrobu sladu a piva. Mimo to studenty čeká mikrobiologie, chemie a biochemie, bez kterých problematiku nelze pochopit dostatečně do hloubky,“ vysvětlil garant studijního programu Tomáš Gregor. Sám očekává, že absolventi programu skončí především v praxi. „Studium jsme proto doplnili o předměty využitelné v reálném životě, jako je nauka o materiálech, ekonomika nebo základy odborné angličtiny,“ řekl.

Více aktualit

Všechny aktuality