Důchodová komise zveřejnila tři varianty reformy

10. 1. 2020
Důchodová komise, kterou vede rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, dnes zveřejnila základní parametry, podle kterých chce v budoucnu reformovat český penzijní systém. Komise dnes představila tři varianty, které nazývá úsporná, technická a spravedlivá. Diskutovala zejména o základních parametrech systému.

Podle Nerudové, která vede důchodovou komisi necelý rok, jsou všechny tři varianty technicky proveditelné. „Všechny splňují cíl výrazného zjednodušení systému,“ uvedla Nerudová, podle které by pro příště měli být občané mnohem lépe informovaní o výši svého důchodového nároku. Úsporná varianta v podstatě znamená v základních parametrech překlopení současného systému do nového s nultým a prvním pilířem a nepředpokládá změny u daní. Technická varianta znamená překlopení celého systému do nové architektury a předpokládá zahájení prací na změně daní do pěti let od penzijní reformy a u spravedlivé varianty začnou práce na změně daňového systému paralelně s novým systémem penzí.

Nultý pilíř stanoví podle aktuálního návrhu minimální důchod ve spravedlivé a technické variantě 10.500 Kč měsíčně. V úsporné variantě jde o 7740 Kč. Zásluhová část se má stejně jako dnes odvíjet od pracovních výsledků a také od nevýdělečné kariéry zahrnující péči o závislé osoby nebo bonifikaci osob pracujících déle, než jim ukládá zákon. „Tyto varianty se liší jednotlivými technickými parametry,“ uvedla Nerudová.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dnes zdůraznila tři základní cíle důchodové reformy, kterými jsou finanční udržitelnost, zjednodušení a spravedlnost. Podle ní lidé před důchodem neví, na čem jsou a dozví se to až několik měsíců před odchodem do penze. Také spravedlnost podle ní každý vnímá jinak. Zmínila například zásluhovost versus solidaritu, muže a ženy apod.

O navrženém systému bude debatovat vláda. „Máme nejvyšší čas na politické rozhodnutí a zapojení ministerstva financí,“ uvedla Maláčová, podle které je nutné spojit debatu o architektuře důchodového systému a případných budoucích příjmů. „Jinak nám hrozí varianta, že všichni důchodci si pohorší minimálně o 11 procent,“ uvedla Maláčová. Případně podle ní bude nutné zvýšit věk odchodu do důchodu nad 70 let.

Podle expertů není současný systém beze změn kvůli stárnutí populace udržitelný a výdaje porostou. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí 2,9 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Starobní penzi pobírá 2,4 milionu seniorů a seniorek.

 

Varianty důchodové reformy

Zdroj: MPSV

Více aktualit

Všechny aktuality