Druhé kolo přijímacího řízení

14. 6. 2017
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro studium pedagogických a technicko-ekonomických studijních oborů. Přihlášky je možné podávat do 31. 7. 2017. Přijímací zkouška proběhne 30. srpna 2017.

Druhé kolo přijímacího řízení se vypisují pro následující studijní obory:

Absolventi získají plnohodnotné pedagogické vzdělání a mohou pracovat jako učitelé odborných předmětů střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Absolventi získávají legislativně nezbytnou kvalifikaci k tomu, aby mohli působit jako učitelé praktického vyučování a výcviku střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Absolventi se uplatní v technických a analytických činnostech, např. jako odhadci či experti finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, nebo mohou působit jako znalci v oblasti státní správy a samosprávy.

Absolventi se uplatní jako techničtí a analytičtí pracovníci a auditoři v bankách a pojišťovnách či jako samostatní likvidátoři pojistných událostí. Další uplatnění je možné v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín.

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2017.

 

Pro více informací o přijímacím řízení klikněte SEM nebo volejte 545 135 208.

Více aktualit

Všechny aktuality