Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

19. 8. 2014
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) vypisuje pro akademický rok 2014/2015 dodatečné přijímací řízení.

Dodatečné přijímací řízení je vypsáno pro studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů a obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Studium bude realizováno pouze v kombinované formě. Bližší informace na stránkách ICV http://icv.mendelu.cz/cz/prijem

Více aktualit

Všechny aktuality