Do funkce rektora Mendelovy univerzity v Brně poprvé nastupuje žena

31. 1. 2018
Do vedení Mendelovy univerzity v Brně se postaví od 1. února 2018 ekonomka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., která byla 29. ledna jmenována prezidentem České republiky. Následně v úterý 30. ledna v pražském Karolinu převzala, z rukou ministra školství Roberta Plagy, jmenovací dekret. Jde o historicky první ženu ve funkci rektorky brněnské Mendelovy univerzity.

„Moje vize je proměnit Mendelovu univerzitu ve skutečně moderní univerzitu 21. století. Budu se zasazovat o to, abychom byli schopni nejen pružně reagovat na změny ve vnějším prostředí, ale abychom se je snažili předvídat.  Chci, abychom formovali veřejný názor a byli nositelem vzdělanosti, a ne abychom tupě dělali to, co chce ministerstvo. Abychom byli atraktivním zaměstnavatelem pro mladé lidi a neměli problém schopné lidi udržet,“ vyjmenovává Nerudová své záměry.

Ve svém programu změn na funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 vychází rektorka ze znalosti prostředí Mendelovy univerzity i problematiky školství. Na Mendelově univerzitě na Provozně ekonomické fakultě vystudovala obor Hospodářská politika a správa, který ukončila v roce 2002. Od roku 2007 vedla Ústav účetnictví a daní, v letech 2009 až 2014 působila jako proděkanka Provozně ekonomické fakulty, letech 2014 – 2015 jako prorektorka. V roce 2017 získala titul profesorky v oboru Finance. Ve své vědecké práci se věnuje problematice daní. Z výsledků výzkumu čerpá Evropský parlament či Komise pro reformu globálního zdanění, přednášela v OSN.

Ženy v pozici rektorky jsou v České republice stále výjimkou. Na pozici rektora byla od roku 1990 pouze desítka žen a přibližně 160 mužů. V Brně byla v historii vysokého školství rektorka pouze Alena Štěpánková Veselá, která působila na JAMU v letech 1990 – 1997, jinak je v Brně rektorát výhradně doménou mužů. „Věřím, že můj příběh může inspirovat ostatní ženy. Je překvapivé, že i v dnešní době existuje mnoho stereotypů ohledně pohlaví i věku. Univerzita je vzdělávací instituce, přála bych si, abychom šli na poli rovných příležitostí příkladem.“ Danuše Nerudová po celou dobu své kariéry bourá stereotypy. Na Mendelově univerzitě byla historicky nejmladší vedoucí ústavu, nemladší prorektorkou a nejmladší profesorkou. Nyní je první ženou a věkově nejmladší rektorkou v bezmála stoleté historii Mendelovy univerzity v Brně.

Situace kolem jmenování nové rektorky prezidentem Milošem Zemanem byla vyostřená. Danuše Nerudová se ohradila proti způsobu jmenování nových rektorů do funkce 29. ledna, o kterém se dozvěděla z médií.  

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality