Dnešek je dnem akademické etiky

16. 10. 2019
Univerzity po celém světě si dnes připomínají Světový den etiky. I když mediální bouře okolo plagiátorství závěrečných prací a kupování titulů v poslední době na nějakou dobu utichly, rozhodně to neznamená, že se na tyto problémy zapomnělo a dále se neřeší.

Tým odborníků na akademickou etiku na Mendelově univerzitě v Brně se aktivně věnuje výzkumu v této oblasti již řadu let. V roce 2017 zde vznikla Evropská síť pro akademickou integritu (ENAI – European Network for Academic Integrity) ve které spolupracují odborníci z více než dvou desítek zemí. Prezident European Network for Academic Integrity Tomáš Foltýnek k tomu říká: „Naše úsilí není motivováno mediálními skandály. Ty nám mohou pomoci problém zviditelnit a probudit vedení univerzit k tomu, aby se jím začalo zabývat. Cílem ENAI je podporovat na univerzitách ‚kulturu akademické etiky‘, tedy prostředí, ve kterém je normální studovat poctivě a ve kterém je jakákoliv forma podvádění nepřípustná. A zahrnuje to nejen plagiátorství a contract cheating, ale také podvádění u zkoušek, různé podvody při přijímacím řízení, korupci, falšování dat nebo další formy podvádění při výzkumu.“

Jedním z projektů, na kterém odborníci z Mendelovy univerzity spolupracovali v loňském a předloňském roce, je GEMS – Global Essay Mills Survey. Tento mezinárodní výzkum sledoval chování studentů v oblasti akademické etiky. Přímo se zaměřoval na problematiku contract cheatingu, tedy obstarávání si prací z jiných zdrojů a jejich následné vydávání za vlastní. Jak je na tom Česko v porovnání s ostatními státy? Vedoucí projektu Veronika Králíková k tomu říká: „Dá se říct, že etickými studenty se české univerzity rozhodně chlubit nemůžou. K některé z forem podvádění se přiznalo 19,7 % respondentů. Podobně dopadly země jako je Srbsko (19,4 %) a Chile (18,4 %). Nejhůře na tom bylo Rumunsko s 28 % respondentů, kteří se k podvádění přiznali. Naopak nejlépe dopadlo Švédsko a Austrálie, kde byly výsledky pod hranicí 8 % respondentů.“

Aktuálně tým odborníků pracuje na projektu PAICKT (Project on Academic Integrity in the Caucasus, Kazakhstan, and Turkey). Ve spolupráci s Coventry University z Velké Británie zkoumá situaci v Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Turecku. Celý výzkum je financován Radou Evropy a navazuje na předchozí projekty, které se zabývaly zeměmi Evropské unie a Balkánem. Cílem projektů je zjistit, jaká je situace v daných zemích, identifikovat nejpalčivější problémy a formulovat doporučení pro ministerstva školství v daných zemích i pro Radu Evropy jako celek. V současné době probíhá analýza dotazníkových dat a během podzimu vznikne zpráva pro Radu Evropy. Předchozí projekt má již konkrétní výsledky: „Černá Hora přijala speciální zákon o akademické etice. Závěrečná zpráva z našeho projektu byla jedním z podkladů, který při jeho formulaci využili,“ říká k tomu manažer projektu Tomáš Foltýnek.

Mendelova univerzita po loňské plagiátorské kauze ministryně Malé věnuje velkou péči prevenci plagiátorství. Na jaře proběhla série seminářů pro vedoucí závěrečných prací na téma odhalování plagiátorství a prací psaných na zakázku. Dita Dlabolová, která semináře vedla, dodává: „Semináře považujeme za úspěšné, soudíme tak nejen podle zpětných reakcí, ale máme i první hmatatelný důkaz: na všech fakultách v minulém semestru výrazně klesla v závěrečných pracích odhalená míra shody s jinými zdroji.“

Mendelova univerzita vede i kampaň proti v současné době nejpalčivější formě plagiátorství, tedy psaní prací na zakázku (contract cheating). Formou plakátů v univerzitním kampusu prezentuje výsledky australské studie, která odhalila, že studenti, kteří své práce koupí, mnohdy nedostanou to, za co si zaplatili. Zhruba polovina prací neprojde, každá šestá je dodána pozdě a firmy si pečlivě uchovávají osobní údaje svých studentů, aby je pak mohli ve vhodnou chvíli vydírat. „Contract cheating je velmi těžké rozpoznat a ještě těžší dokázat. Proto se zaměřujeme především na prevenci tohoto druhu podvodného jednání. Zdůraznění rizika, které pro studenty contract cheating představuje, snižuje u studentů pravděpodobnost racionalizace tohoto jednání,“ dodává Tomáš Foltýnek, koordinátor pro akademickou etiku Provozně ekonomické fakulty.

Kontakt pro bližší informace: Tomáš Foltýnek tel.: 776 123 816, foltynek@pef.mendelu.cz; Dita Dlabolová 734 448 957, dita.dlabolova@mendelu.cz;

Více aktualit

Všechny aktuality