Dnem společenské odpovědnosti oslaví MENDELU rok ve znamení udržitelnosti

25. 4. 2023
Rok 2023 se pro Mendelovu univerzitu v Brně nese ve znamení udržitelnosti. V souvislosti s tím spustí webové stránky Udržitelná MENDELU, které přehledně sdružují veškeré aktivity univerzity související s udržitelností. Spuštění těchto stránek proběhne ve středu 26. dubna, kdy univerzita pořádá Den společenské odpovědnosti. Součástí programu bude i podpis memorand o spolupráci s VIDA! science centrem, Fakultní nemocnicí u svaté Anny, Nadací partnerství a Moravskou zemskou knihovnou.

Akce bude probíhat od deseti do patnácti hodin před budovou Q, jejím cílem je propojovat studenty s neziskovými organizacemi a sociálními či odpovědnými podniky,“ přiblížila Sylvie Formánková, zakladatelka Centra společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU, které celý Den společenské odpovědnosti organizuje.

Návštěvníci si mohou zakoupit občerstvení, sáčky s hráškem nebo drobnosti na bazárku. Ziskem z těchto dobrovolných příspěvků podpoří zvířecí útulky i univerzitní školku Hrášek. Zapojit se mohou i do swapu neboli výměny oblečení, který představuje ekologickou alternativu k oživení šatníku. Člověk přijde se svým kusem oblečení a smění jej za kolíček, který pak může vyměnit za jiný kus oblečení. Nebo si lidé mohou na místě za finanční příspěvek kolíčky vzít a vyměnit za oblečení. Výtěžek z těchto kolíčků pak půjde mladému umělci, který přešívá staré kusy oblečení a věnuje se takzvanému up-cyklingu,“ vysvětlila Formánková. Zájemci získají také informace o odpovědné konzumaci masa a jejích alternativách, mohou ochutnat i hmyz.

„Věřím, že studium, věda i veškerá další tvůrčí činnost Mendelovy univerzity inspiruje ke změně myšlení, kterou pro udržitelný život na naší planetě naléhavě potřebujeme,“ uvedl rektor univerzity Jan Mareš. V průběhu dne proběhne slavnostní spuštění webových stránek Udržitelná MENDELU. „O činnostech univerzity dlouhodobě uvažujeme tak, aby byly udržitelné. Uvědomuje si, že univerzity mají velký vliv na společnost a budoucí generace, proto je klíčové, aby nejen přijaly udržitelný přístup, ale aby tuto skutečnost aktivně komunikovaly. Proto v letošním roce chceme posílit komunikaci univerzity v této oblasti,“ uvedl Jiří Skládanka, prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy.

Odstartuje i soutěžní výstava společensky odpovědných projektů od studentů a studentek univerzity. V rámci předmětu mají za úkol vymyslet společensky odpovědnou a udržitelnou aktivitu, kterou mohou realizovat v průběhu semestru nebo právě v tento den, který probíhá vždy v poslední fázi výuky. Jdou například pomáhat do domu pro seniory, dětských domovů nebo nemocnic, pořádají osvětové akce, organizují vzdělávací semináře nebo podporují zvířecí útulky,“ nastínila Formánková. Součástí programu bude i prezentace odpovědných a sociálních podniků i neziskových organizací. Tradičně nebude chybět káva a zákusky od kavárny neslyšících U Žambocha.

Součástí dne bude i podpis memorand o spolupráci s celkem čtyřmi partnery. „S Nadací partnerství bude univerzita spolupracovat například na rozvoji Environmentální ceny Josefa Vavrouška, iniciativě Sázíme budoucnost nebo ankety Strom roku na národní i evropské úrovni. Spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou se zaměří například na výměnu zkušeností v oblasti digitalizace, vývoji softwaru využívajícího dat knihoven nebo pořádání společných akcí,“ vyjmenoval příklady spolupráce s některými partnery Martin Klimánek, prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost. Dalšími dvěma partnery jsou VIDA! science centrum a Fakultní nemocnice u svaté Anny, se kterou univerzita bude spolupracovat na darování krve.

Více aktualit

Všechny aktuality