Diskuze k novele zákona o vysokých školách

30. 3. 2016
Ve čtvrtek dne 31. března 2016 od 16.00 hodin v místnosti č. 140 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno se uskuteční panelová diskuze k novele zákona o vyskokých školách s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., a se zástupci Akreditační komise.

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality