Digital Water Lab: na nové formě výuky budoucnosti spolupracují dvě fakulty MENDELU

24. 8. 2023
Na Ústavu aplikované a krajinné ekologie vzniká digitální vodní laboratoř, která bude součástí sítě center využívajících smíšenou realitu pro výuku budoucích expertů ve vodním hospodářství. Digitalizace dat z vodního hospodářství, respektive jejich převedení do formy virtuální reality, nastartovalo úzkou spolupráci výzkumného centra Spatial Hub Provozně ekonomické fakulty a Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty. Okrajově se zapojily i další fakulty MENDELU, v budoucnu se počítá s jejich intenzivnější spoluprací.

Ve Spatial Hubu proběhl minulý týden třetí z intenzivních vývojářských týdnů, kde tým studentů pod odborným vedením akademiků vytvářel prototypy aplikací pro řešení akademických projektů obou fakult. „Jedná se o formu výuky ve smyslu letní školy, kde se student učí a zároveň vyvíjí střípky prototypů,“ popsal vedoucí interdisciplinárního centra Spatial Hub David Procházka. V minulých letech se ukázalo, že taková forma vývoje je velice efektivní. Umožňuje připravit studenty na budoucí zaměstnání v reálném nasazení a zároveň pomáhá univerzitě z vlastních zdrojů tvořit aplikace, které by jinak musela draze získávat od externího dodavatele. „Spolupráce na vytváření aplikací pro budoucí experty ve vodním hospodářství jsme vzali jako výbornou šanci využít našich zkušeností a vytvořit virtuální prostředí pro obory zaměřené na životní prostředí. Máme ambice posunout výuku ve virtuálním prostředí dokonce o úroveň výš, pracujeme právě na vytváření prostředí, díky kterému by bylo možné ve virtuálním světě spolupracovat,“ dodal Procházka.

„Není možné, abychom ve 21. století zůstávali ve vysokém školství pozadu za rapidním vývojem technologií, které má k dispozici komerční sféra. Zapojit virtuální a rozšířenou realitu do výuky bude brzy standardem v univerzitním prostředí. Chtěli bychom s nově vytvářenou Digital Water Lab jít příkladem a umožnit studentům teoretické znalosti ověřovat i pomocí rozšířené reality,“ zdůraznila Milada Šťastná, vedoucí Ústavu krajinné a aplikované ekologie. Do utváření Evropské vysokoškolské aliance v oblasti digitální vody, které se vytvářená Digital Water Lab stane součástí, budou zapojeni zástupci politické sféry, vysokých škol, průmyslu a široké veřejnosti.

Základ prototypu, který by měl v budoucnu umožňovat akademikům vytvářet vlastní výukové prostředí bude prezentován na přelomu srpna a září na letní škole pro experty na University of Exeter. Digitální vodní laboratoř vzniká v rámci projektů WATERLINE a PoVE Water Scale-up.

Kontakt pro bližší informace: Ing. David Procházka, Ph.D., +420 545 132 240, david.prochazka@mendelu.cz, Ústav informatiky, PEF MENDELU; Ing. Michaela Menšíková, MSc, Ph.D., +420 771 125 473, michaela.mensikova@mendelu.cz, Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality