Den otevřených dveří na Zahradnické fakultě MENDELU

4. 9. 2015
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně organizuje u příležitosti oslav 30. výročí svého trvání dne 11. září 2015 od 9.00 do 12.00 hodin mimořádný Den otevřených dveří.

V letošním roce si Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně připomíná 30. výročí vyhlášení samostatné fakulty v Lednici. Nejdůležitější událostí tohoto roku jsou oficiální oslavy, které proběhnou za účasti odborné veřejnosti 10. 9. 2015 v Kampusu Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Nedílnou součástí oslav je ocenění současných a historických osobností a institucí, které významně přispěly k rozvoji oboru a jsou neodmyslitelně spjaté se Zahradnickou fakultou.

Pro širokou veřejnost jsou v pátek 11. září 2015 vždy od 9:00, 10:00 a 11:00 připraveny komentované prohlídky ústavů Zahradnické fakulty MENDELU. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří a výukových prostor Kampusu v Lednici a zároveň se seznámit s aktuálním děním na akademické půdě.

Oslavy podporuje řada významných firem a záštitu udělili i ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=360)}

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality