Den otevřených dveří na LDF MENDELU

10. 1. 2017
Dny otevřených dveří na LDF MENDELU pro uchazeče o studium.

Program akce:

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení stanovenými pro uchazeče o studium v akademickém roce 2017/2018.

Současně bude zájemcům nabídnuta komentovaná prohlídka výukových a účelových prostor fakulty.

 

Termíny a místo konání:

 27. 1. a 3. 2. 2017 vždy v 10.00 hodin,

budova B, posluchárna B 02 (přízemí vpravo)

 

 

Kontakt pro podrobnější informace:

Hana Čerteková

Studijní oddělení LDF MENDELU

Zemědělská 3, 613 00 Brno

telefon: +420 545 134 006

e-mail: studpri@mendelu.cz

http://www.ldf.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality