Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století

15. 5. 2018
Ve dnech 23. - 25. května 2018 se na Mendelově univerzitě v Brně uskuteční již 48. konference České demografické společnosti, která je tentokrát věnována ohlédnutí za (čtvrt)stoletím demografie v Česku a na Slovensku. Podtitul konference je Demografický výzkum a populační vývoj na území Česka a Slovenska od vzniku Československa do současnosti.  

V sedmi programových blocích budou mít účastníci možnost vyslechnout celkem 30 vystoupení více než 40 českých a slovenských demografů, statistiků či sociologů, kteří se ve svých vystoupeních budou věnovat jak ohlédnutím za výsledky demografického výzkumu v uplynulých letech, tak i aktuálním problémům, které před českou a slovenskou demografií stojí v současné době v souvislosti s očekávaným vývojem populace. Konference se zúčastní  specialisté na demografii z prestižních pracovišť v zahraničí, např. Tomáš Sobotka a Kryštof Zeman z Vienna Institute of Demography nebo Ivana Kulhánová z International Agency for Research on Cancer.

Konferenci doplňuje i rozsáhlý doprovodný program včetně posterových výstav Českého statistického úřadu. Součástí programu je také pět specializovaných workshopů a možnost návštěvy Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. 

Podrobný program konference

Anotace příspěvků

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality