Česká verze Evropského certifikátu COVID-19 pro zahraniční studenty a zaměstnance MENDELU

29. 9. 2021
Vydávání české verze Digitálního certifikátu COVID se týká osob, které byly očkovány mimo území EU, respektive mimo území Evropského hospodářského prostoru. Certifikát o očkování může být vystaven poskytovatelem zdravotních služeb (nemocnice, zdravotnická zařízení, praktický lékař, očkovací místa, atd.) na základě předloženého dokladu o očkování ze třetí země, který splňuje náležitosti MZČR.

Aktuální podmínky pro vystavení české verze Digitálního certifikátu COVID jsou zde (ČJ: https://koronavirus.mzcr.cz/vydavani-certifikatu/ AJ: https://koronavirus.mzcr.cz/en/issuance-of-the-czech-version-of-the-european-covid-19-certificate/ ).
Doporučujeme navštívit toto pracoviště:
Očkovací centru ve Fakultní nemocnici Brno (Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice, Pavilon P)

Podmínkou pro vydání certifikátu je:

– žadatel předloží certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím vdané třetí zemi
– očkování bylo provedenou očkovací látkou proti onemocnění covid19, které byla udělena registrace podle nařízení ES č. 726/2004
– žadatelem je občan ČR nebo jeho rodinný příslušník, osoba s vydaným povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu
Vydání takového povrzení společně se zanesením do systému ISIN podléhá poplatku dle platného ceníku (č. 52/2021-09.5) v částce 165,29 Kč bez DPH, což činí 200 Kč vč. DPH.
Upozorňujeme, že očkovací centrum přijímá pouze platební karty.

Více aktualit

Všechny aktuality