Červený chléb Karkulka

30. 6. 2017
Od května 2017 se objevil v pekárnách nový „červený chléb“.

Než mohl vzniknout, musely se spojit hned tři instituce – Mendelova univerzita v Brně za výzkum, firma SEMO producent osiva a Karlova pekárna peče chléb nazvaný Chléb Karkulka.

„Pšenice má mnoho variant a existuje celá řada přirozených barevných variant. Díky pokusům bylo zjištěno, že křížením vzniklé červeně zabarvené kultivary (nejedná se o GMO, ale o výsledek standartního křížení) mají vyšší obsah antioxidantů. Antioxidanty snižují oxidační procesy a tím jsou prospěšné nejen lidem, ale i zvířatům. Momentálně zkoumáme zařazení pšenice PS Karkulka do krmných směsí pro zvířata, zkoušíme i využití při vaření piva a hledáme další možnosti využití,“ uvedl za výzkumný tým doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU).

Pšenice i chléb pochází z Jižní Moravy a jedná se tak o regionální potravinu. „Chleba Karkulka a můžou lidé koupit ve všech našich prodejnách nebo v síti prodejen Brněnka a COOP. Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně nám přinesla jiný pohled na nové odrůdy pšenice a dále budeme usilovat o rozšíření spolupráce i nabídky produktů, kromě chleba i bulky. Karlova pekárna je tradiční rodinná firma z jižní Moravy a snažíme se tvořit lokální produkty,“ řekl zástupce z Karlovy pekárny.

V rámci projektu: Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat se pokračuje ve výzkumu. Jeho cílem je uvedení na trh nové odrůdy pšenice a z ní vyrobených produktů. Projekt koordinuje Agrotest fyto, s.r.o. a zapojené jsou do něho tyto pracoviště: PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta.

Chleba Karkulka mohou ochutnat návštěvníci festivalu Mendel Knows v sobotu 22. 7. 2017 na stánku Mendelovy univerzity v Brně.

Chléb je vyroben z 60% celozrnné mouky z purpurové pšenice PS Karkulka. Po upečení nemá červenou barvu, ale je tmavší, díky purpurové pšenici má vyšší obsah antioxidantů a tím, je i zdravější.

 

Více aktualit

Všechny aktuality