Ceny rektorky dostalo letos sedm laureátů

22. 9. 2021
Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně dnes obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění získal například klimatolog Miroslav Trnka známý z projektu Intersucho nebo chodec Lukáš Gdula, který reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách v Tokiu. Ceny rektorky se udělovaly teprve potřetí, oproti loňsku i za účasti hostů včetně hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.

„Univerzitu tvoří zaměstnanci, jsou naším hlavním bohatstvím a je potřeba ocenit ty, kteří naši školu a její vědní obory posouvají kupředu,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Cílem je podle ní zaměstnance i studenty motivovat do další práce.
Ceny rektorky jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektorka Danuše Nerudová.

„Byl to právě náš kraj, kde vzniklo první zemědělské vysoké učení v českých zemích. Z něj pak vyšla celá řada vynikajících agronomů, zootechniků, ovocnářů, vinařů a dalších odborníků, s nimiž úzce spolupracujeme na mnoha významných projektech. Jsem pyšný na to, jak naše spojení s univerzitou funguje. Svědčí o tom i dnešní den, kdy společně oceňujeme ty nejlepší. A o to víc je obdivuhodné, když dokážou vynikající práci ve svém oboru skloubit třeba i s vrcholovým sportem nebo dobročinností,“ vyzdvihl hejtman Jan Grolich.

Podle olympionika Lukáše Gduly není vždy jednoduché skloubit dohromady studium a časově velmi náročnou přípravu, bez které se vrcholový sport, obzvlášť vytrvalostní disciplíny, neobejdou. „Zároveň bych chtěl poděkovat učitelům za jejich pochopení a ochotu, když člověk prokáže znalosti, tak je možné se domluvit například na vyšší absenci, než je běžné. To bych viděl jako motivaci pro ostatní studenty, aby se nebáli si během studia plnit i svoje sportovní cíle,“ uvedl Gdula s tím, že sportovat na nejvyšší úrovni a zároveň u toho úspěšně studovat podle něj lze. „Obě tyto životní stránky jsou velmi důležité a když jdou spojit, tak to je nejlepší možnost. Můžeme se tak přiblížit řeckému ideálu Kalokagathia,“ uvedl Gdula.

Petr Čermák, který se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti modifikace vlastností dřeva cenu přijal podle vlastních slov s velkou pokorou. „Přestože je udělována jednotlivcům, osobně ocenění vnímám jako uznání vědecké práce týmu, jehož jsem součástí. S roustoucím trendem využívání ekologických, obnovitelných a recyklovatelných materiálů budou přicházející výzvy v oblasti technologie zpracování dřeva stále důležitější a věřím, že naše práce přispěje k jejich řešení,“ uvedl oceněný.

Podle doktoranda Miroslava Berky je ocenění odměnou za práci, čas a úsilí, které věnuje svému studiu a výzkumu. „Jsem rád, že mohu říci, že mě obojí těší a naplňuje. Ocenění mi současně potvrzuje, že jsem se ve svém životě vydal správným směrem a můžu přispět k rozvoji našeho poznání. Je pro mě také obrovskou motivací pro překonávání nových výzev ve výzkumu rostlin, které může budoucnost přinést. Za to, kde momentálně jsem, vděčím svému okolí a jsem velmi rád, že můžu studovat na Mendlově univerzitě v Brně, která může naší společnosti mnohé nabídnout,“ dodal Berka.

Laureáti cen rektorky za rok 2021
Oblast přírodních a technických věd – cena za dlouhodobé nebo mimořádné výsledky:
Miroslav Trnka, Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF:
Miroslav Trnka patří mezi uznávané odborníky v oboru Agrometeorologie a Bioklimatologie s výzkumným i pedagogickým přesahem do zemědělsky orientovaných disciplín v oblasti produkčních a mimoprodukčních ekosystémových služeb krajiny.

Oblast přírodních a technických věd – cena mladých do 35 let:
Petr Čermák, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF:
Petr Čermák prokazuje dlouhodobé vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti, podílí se na řešení několika národních i mezinárodních projektů a je schopen vést a koordinovat vědecký tým. Zaměřuje se na oblast chemických a hydro-termo mechanických modifikací dřeva za účelem zvýšení jeho užitných vlastností.

Cena pro vynikající studenty magisterského studia:
Filip Hlaváč, Ekonomická informatika PEF
Filip Hlaváč je absolventem studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“, obor „Ekonomická informatika“. Cenu rektorky Mendelovy univerzity v Brně obdržel jak za své nadstandardní studijní výsledky (průměr 1,0), tak i za vynikající práci v jednom z pěti výzkumných týmů fakulty (Spatial Hub).

Cena pro vynikající studenty doktorského studia:
Miroslav Berka, Bio-omika AF
Miroslav Berka je studentem doktorského studijního programu Vědy o živé přírodě a v rámci svého studia dosahuje soustavně vynikajících výsledků. Jeho odborné práce dokládají jeho mimořádné tvůrčí schopnosti a nevšední zaujetí pro studovaný obor.

Cena za mimořádné nebo dlouhodobé výsledky ve vzdělávací činnosti:
Kamil Fuchs, Ústav ekonomie PEF
Kamil Fuchs působí na Mendelově univerzitě v Brně od roku 2009. Je členem Rady pro vnitřní hodnocení a Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty MENDELU. Coby vedoucí Ústavu ekonomie se významně podílel na přípravě žádostí o akreditace nových studijních programů fakulty, přičemž dokázal využít své zkušenosti a obecný nadhled, který do přípravných diskusí vnášel, včetně kritických připomínek k obsahu stávajících studijních programů a relevantních poznámek k důrazu na rozvoj kritického myšlení studentů.

Cena za významný sportovní výkon
Lukáš Gdula, Ekonomika a management PEF
Lukáš Gdula úspěšně reprezentuje Českou republiku v chůzi na 10, 20 a 50 km. Je několikanásobným mistrem ČR. V roce 2016 se zúčastnil Olympijských her v Riu de Janeiru a limit pro účast splnil i na Olympijské hry v Tokiu, kde obsadil na padesátikilometrové trati 46. místo.

Cena za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti
Tomáš Klapal, Stavby na bázi dřeva LDF
Tomáš Klapal byl v době koronavirové pandemie jedním z koordinátorů iniciativy vývoje a výroby speciálních ochranných pomůcek z nanovlákenných filtrů. Do poloviny dubna 2020 bylo vyrobeno 10 000 ks roušek, které byly distribuovány do 18 brněnských domovů pro seniory a kontaktního centra pro lidi bez domova.

Více aktualit

Všechny aktuality