Ceny rektora MENDELU převzalo sedm laureátů

22. 9. 2022
Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně dnes obdrželo Ceny rektora MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Ocenění dostal například ekonom Lubor Lacina za svůj pozitivní vliv na studenty i pedagogické pracovníky. Mezi laureáty patří i František Bauer, významná osobnost v oblasti agregace zemědělských strojů, nebo studentka doktorského studia oboru Bio-omics Markéta Luklová.

„Je mi potěšením, že mohu vyznamenat ty z řad našich zaměstnanců a studentů, kteří si to svým výjimečným úsilím a dlouhodobou prací zaslouží. Věřím, že budou inspirací i ostatním a společně tak můžeme posouvat celou instituci vpřed,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš. Ceny rektora jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor.

Roman Plichta dostal cenu rektora za svou práci na monitorovacích sítích, které sledují vliv klimatu na české i zahraniční lesy. „Ceny si velmi vážím a je pro mne pozitivní motivací do dalších let. K vědecké práci přistupuji především s pokorou a snažím se hledat svou originální cestu, jak co možná nejsvědomitěji dosáhnout vytyčených cílů. Nicméně, věda je týmová práce, a proto s respektem naslouchám těm zkušenějším,“ zhodnotil Plichta.

Ocenění dnes převzaly i dvě zaměstnankyně Poradenského a profesního centra MENDELU, Zdeňka Hort a Barbora Šímová, které poskytovaly psychologickou pomoc studentům v průběhu pandemie COVID-19. O dost víc nás baví osobní kontakt se studenty než práce na dálku. Pandemie nám ale otevřela nové možnosti online spolupráce s klienty napříč regiony, státy a někdy i kontinenty. Nemáme radost z toho, že nejen na univerzitě roste počet lidí, kteří potřebují psychologickou či jinou péči, nicméně to, že počty našich klientů rostou, a v období pandemie narostly několikanásobně, znamená, že o nás ví a obrací se na nás s důvěrou. A to nás těší a zároveň i zavazuje,“ uvedly oceněné, podle nichž cena patří celému poradenskému centru, jehož péče o studenty a zaměstnance i nadále pokračuje.

Podle Františka Bauera, kterého rektor ocenil za dlouhodobé výsledky tvůrčí činnosti, vědecká práce vyžaduje celoživotní soustředění. „Kromě zdraví a osobních hodnot, je jedinou opravdovou devizou pro člověka jeho vědění, nejen proto se snažíme do našeho bádání zapojit i mladší kolegy a samozřejmě studenty. Neboť výuka společně s vědeckou činností je unikátní proces a student je jeho neopomenutelnou součástí,“ shrnul Bauer.

Laureáti cen rektora 2022

Oblast přírodních a technických věd – cena za dlouhodobé nebo mimořádné výsledky tvůrčí činnosti
František Bauer, Ústav techniky a automobilové dopravy AF:
Orientuje se na zvýšení efektivity převodových ústrojí a hydraulických systémů traktorů, dlouhodobě se podílí na vývoji traktorů a zemědělských strojů v Česku i zahraničí. Výsledky svého výzkumu proměnil v řadu národních i mezinárodních patentů.

Oblast přírodních a technických věd – cena za mimořádné výsledky tvůrčí činnosti mladých do 35 let
Roman Plichta,
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF: Pomohl založit monitorovací sítě, které sledují odezvu lesních porostů na průběh klimatu v České republice i zahraničí. Podílí se i na rozvoji mikroskopických metod se zaměřením na fluorescenční, digitální a elektronovou mikroskopii.

Cena pro vynikající studenty doktorského studia
Markéta Luklová, Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF: Je studentkou programu Bio-omics, aktivně působí ve výzkumné skupině ústavu a podílela se na osmi publikacích. Je úspěšnou řešitelkou projektu Brno Ph.D. talent i projektů Interní grantové agentury.

Cena za mimořádné nebo dlouhodobé výsledky ve vzdělávací činnosti
Lubor Lacina, Ústav financí PEF: Organizuje diskuzní setkání studentů s odborníky z praxe. Je autorem učebnice o aktivizačních metodách ve výuce a o mentoringu pro pedagogické pracovníky. Někteří z jeho studentů jsou držiteli různých ocenění.

Cena za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti
Zdeňka Hort a Barbora Šímová, Poradenské a profesní centrum ICV: Významně přispěly k řešení psychických a studijních obtíží studentů, které se vyskytly v souvislosti s pandemií COVID-19. Flexibilně poskytovaly individuální konzultace, vedly on-line webináře a otevřely jednu z prvních podpůrných skupin pro studenty v univerzitním prostředí.

Cena za významný sportovní výkon
Dominika Šabová, Provozně ekonomická fakulta: Reprezentuje Českou republiku v karate, kterému se věnuje od dětství. Je dvojnásobnou juniorskou mistryní světa karate v kategorii goju-ryu a úspěšně Česko reprezentuje i po přestupu do seniorské kategorie.

Více aktualit

Všechny aktuality