Ceny rektora MENDELU dostalo osm laureátů

17. 9. 2019
Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity dnes obdrželo Ceny rektora MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění v roce staletých oslav od vzniku školy získal například bioklimatolog Zdeněk Žalud, který patří k vědcům, kteří dlouhodobě upozorňují na dopady klimatické změny. Dalším laureátem je například studentka designu nábytku Dominika Sirná, která uspěla v několika soutěžích.

Ceny rektora jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor. Každý z oceněných získal diplom, medaili Mendelovy univerzity v Brně a finanční odměnu. „Něco podobného tu dosud chybělo. Univerzitu tvoří zaměstnanci, jsou naším hlavním bohatstvím a je potřeba ocenit ty, kteří naši školu a její vědní obory posouvají kupředu,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová s tím, že Ceny rektora se budou udílet i v dalších letech. „Věřím, že to bude naše zaměstnance motivovat,“ uvedla Nerudová.

Cenu rektora za pedagogickou činnost získal Zdeněk Žalud, který dlouhodobě upozorňuje na dopady klimatické změny. Je jedním z klíčových bioklimatologů zapojených do projektu Intersucho, díky kterému odborníci i veřejnost znají aktuální situaci o dopadech sucha v krajině. Oceněn byl za pedagogickou činnost, kterou sám považuje za základní poslání univerzity. „Ocenění vnímám jako uznání mého přístupu ke studentům, kteří pro mne vždy byli primární cílovou skupinou z pohledu předávání informací pro jejich praxi a současně významnou zpětnou vazbou vedoucí k inovaci mé výuky. Ostatně problematika dopadů klimatické změny na současné zemědělství, kterou se odborně zabývám, přináší velmi širokou paletu stále nových problémů, se kterou jsou každodenně konfrontováni,“ uvedl Žalud.

Cena rektora překvapila studentku Designu nábytku Dominiku Sirnou, která získala prvenství na Grand Prix Mobitex. „Cena je pro mne nejen překvapením, ale i důkazem, že nikdy není pozdě na změnu, jelikož jsem v době zápisu na vybraný obor už pár let vysokoškolským studentem byla, a že v pozdějším věku si člověk nových znalostí více váží. Ocenění jsou navíc skvělým ukazatelem toho, že jste schopni vytrvat, což je v dnešní uspěchané době velmi žádaná vlastnost,“ říká Sirná, která na studiu velmi pozitivně hodnotí možnost ukazovat nábytkové produkty na nejrůznějších výstavách a soutěžích, jejichž prostřednictvím svou práci může představit jak odborníkům, tak široké veřejnosti.

Cenu za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti obdržela Sylvie Formánková z Ústavu managementu a Ústavu informatiky PEF. Ocenění si velice vážím a snažím se ho přijmout s pokorou, ovšem také určitou hrdostí, že naše univerzita dospěla do stádia, kdy si váží společensky prospěšných aktivit a podporuje je. Tímto děkuji za příležitost dělat práci, která naplňuje mé osobní poslání,“ uvedla Formánková, která se spolu s kolegyněmi postupně snaží téma společenské odpovědnosti dostávat do povědomí studentů, zaměstnanců a veřejnosti. „Stále jsou mezi námi lidé, kteří touto problematikou na akademické půdě či v soukromém sektoru opovrhují, což je způsobeno jejich neznalostí. Proto je před námi ještě velký kus cesty, který dnes již nemusím jít sama, mám úžasné kolegy a podporu univerzity,“ uvedla laureátka, která stojí za otevřením Centra společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU.

 

Laureáti cen rektorky za výsledky tvůrčí činnosti – oblast přírodních a technických věd – cena za dlouhodobé nebo mimořádné výsledky:

Michal Tomšovský, Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF: Tomšovský dosahuje dlouhodobě mimořádných výsledků ve vědě, a to především v oborech mykologie, fylogenetiky hub a lesnické fytopatologie, dále se věnuje tématům z oblastí biodiverzity, taxonomie, ekologie a populační biologie hub a oomycetů. Tomšovský publikuje v prestižních časopisech, má vysokou citovanost, věnuje se i mezinárodní spolupráci.

 

Oblast přírodních a technických věd – cena mladých do 35 let:

Dalibor Húska, Ústav chemie a biochemie AF: Dalibor Húska se v roce 2017 zapojil do řešení evropského projektu, v jehož rámci vyvíjí robotické zařízení pro práce ve sklenících určených k pěstování rajčat. Další úspěch Michala Húsky na poli vědecké mezinárodní spolupráce představuje získání evropského projektu GREENER, který je řešen na Agronomické fakultě od roku 2019.

 

Oblast sociálně-ekonomických věd – cena mladých do 35 let:

Martina Čampulová, Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF: Martina Čampulová se zabývá přístupem k identifikaci odlehlých hodnot v časových řadách environmentálních dat. Její metodika je díky své flexibilitě obecně použitelná, a to nejen pro časové řady látek znečišťujících ovzduší.

 

Cena pro vynikající studenty magisterského studia:

Dominika Sirná, Design nábytku LDF: Dominika Sirná je příkladnou absolventkou bakalářského studijního programu Tvorba a výroba nábytku, modul Design nábytku, a čerstvou absolventkou navazujícího magisterského studijního programu Design nábytku. Získala 1. cenu na Grand Prix Mobitex 2018 a ocenění v rámci soutěže Cena prof. Halabaly 2018.

 

Cena pro vynikající studenty doktorského studia:

Vladislav Strmiska, Chemie AF: Vladislav Strmiska se v rámci svého doktorského studia věnuje problematice metabolismu aminokyseliny sarkosin. Strmiska získal rovněž půlroční stáž na Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, patřícímu k jednomu z pěti nejprestižnějších pracovišť svého oboru na světě.

 

Cena za mimořádné výsledky ve vzdělávací činnosti:

Zdeněk Žalud, Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF: Zdeněk Žalud se dlouhodobě zabývá problematikou dopadů změny a variability klimatu na polní plodiny, včetně dopadů zemědělského sucha na agrosystémy, a rovněž adaptačními opatřeními na změny klimatu.

 

Cena za významný sportovní výkon:

Pavlína Poláčková, Chemie a technologie potravin AF: Pavlína Poláčková zaznamenala řadu sportovních úspěchů v triatlonu, přičemž k nejvýznamnějším patří 1. místo v kategorii U23 a 2. místo v kategorii Elite (celkově na 3. místě) na Mistrovství České republiky v olympijském triatlonu 2018.

 

Cena za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti:

Sylvie Formánková, Ústav managementu a Ústav informatiky PEF: Sylvie Formánková se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti každoročním pořádáním dobročinných akcí. Zasloužila se o vybudování Centra pro společenskou odpovědnost a udržitelnost na Mendelově univerzitě v Brně.

 

web ceny rektora

Více aktualit

Všechny aktuality