Celorepublikové setkání univerzitních projektových center

1. 8. 2017
Prvotní zkušenosti z řešení OP VVV projektů budou diskutovány nacelorepublikovém setkání univerzitních projektových center, které proběhne na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU) v termínu 5.- 7. 9. 2017 na půdě Zahradnické fakulty v Lednici.

Během hlavního jednacího dne se setkají koordinátoři a projektoví nebo finanční manažeři strategických projektů OP VVV a budou sdílet informace získané při řešení a nastavování podmínek pro OP VVV projekty na jednotlivých univerzitách.

Diskutována budou následující témata:

  • Obsah strategických ERDF a ESF  projektů – cíle, aktivity, zaměření
  • Struktura, velikost a složení realizačních týmů
  • Zařazení řízení projektu do struktury VŠ
  • Identifikované  potíže při nastavování podmínek pro řešení projektů
  • Ekonomické systémy a další podpůrné systémy užívané k řízení projektu

 

Potvrzena je účast téměř 60ti projektových manažerů z 13ti univerzitních projektových center z celé republiky, z každé univerzity 3-4 osoby.

 

Více aktualit

Všechny aktuality