Celorepublikové setkání univerzitních projektových center

17. 7. 2018
Zkušenosti po roce řešení OP VVV projektů budou diskutovány na celorepublikovém setkání univerzitních projektových center, které proběhne na Mendelově univerzitě v Brně v termínu 11.-13.9. 2018 na zámku ve Křtinách.    

Během hlavního jednacího dne 12. září 2018 se setkají koordinátoři, projektoví a finanční manažeři strategických projektů OP VVV a budou sdílet informace získané při řešení a nastavování podmínek pro OP VVV projekty na jednotlivých univerzitách.

 

Diskutována budou především následující témata:

Strategické ESF, ERDF projekty a Rychlovýzva

Projekty HR Award – součástí jednání pracovní skupiny HR bude workshop s hodnotitelkou Dr. Andreou Handsteiner z BOKU Wien

Projekty Mobility VaV

Zařazení řízení projektů do univerzitních struktur

Identifikované  potíže při nastavování podmínek pro řešení projektů

Výzvy OP VVV 2018

 

Účast na akci potvrdilo téměř 70 projektových manažerů z 19ti univerzitních projektových center z celé republiky.

 

Více aktualit

Všechny aktuality