Budoucnost patří nanotechnologiím

24. 11. 2021
Nanotechnologie patří k velkým výzvám českého průmyslu. Už nyní čeští vědci i firmy hrají v této oblasti prim. Někteří dokonce říkají, že Česká republika má velkou šanci světu v této oblasti něco nabídnout a zároveň transformovat současný průmysl na něco jiného, než jsou automobily, které tvoří páteř tuzemského hospodářství.

Stranou nechce stát ani Mendelova univerzita v Brně, která se orientuje na nanotechnologie v zemědělství, které zatím rozšířené příliš nejsou. „Problémem jsou nejasnosti ohledně jejich potenciální toxicity a především finanční nákladnost na jejich výrobu. Proto nanotechnologie v této oblasti stále čekají v pomyslné frontě na plný rozmach,“ uvedl Dalibor Húska z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty.

Nanotechnolgie podle něj v budoucnu najdou široké využití jako nové pesticidy, které budou cílit specificky a v mnohonásobně nižší koncentraci než doposud. „To samé platí pro nanohnojiva. Využití nanočástice najdou i v mnoha metodických procesech, jako například sensory chorob, patogenů a celkového zdravotního stavu nejen rostlin, ale i hospodářských zvířat,“ říká Dalibor Húska.

Jako další příklad uvedl biotechnologie, konkrétně pak nanočástice jako transportéry nukleových kyselin pro genetické inženýrství. „Velký význam budou mít i v potravinářství opět jako sensory ale i jako obalový materiál,“ dodal brněnský vědec s tím, že masovému využití je nanotechnologický svět nejblíže zejména u hnojiv a pesticidů. Mezi top země, které už na nanotechnologie naskočily, pak zmínil Singapur, Čínu a USA.

Vědci z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty už přitom mají první větší výsledky v oboru za sebou. Laboratoř syntézy a charakterizace nanomateriálů pod vedením Zuzany Bytešníkové již vyvinula speciální postřik, který ochrání rostliny proti patogenním bakteriím. Přípravky tohoto typu nejsou na trhu prakticky k dispozici, a pokud už jsou, tak je jejich účinnost násobně menší. Univerzita již podala patentovou žádost na postřik, v jednání je i komerční partner, který pomůže know how přenést do praxe. Postřik je směsí nanočástic stříbra a mědi a grafenoxidu. Takto připravený kompozit ochrání rostliny proti škodlivým bakteriím. Výzkum chemiků z Mendelovy univerzity v Brně trval deset let.

Aktuální otázky v oblasti nanotechnologií budou vědci prezentovat na online semináři Nanočástice v zemědělství, který se uskuteční v pátek 26. listopadu 2021 od 10:00.

Bližší informace najdete zde: Pozvánka na online přednášku Nanočástice v zemědělství – Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně (mendelu.cz)

Kontakt pro bližší informace: Ing. Dalibor Húska, Ph.D., dalibor.huska@mendelu.cz; Ústav chemie a biochemie AF;  +420 724 193 931, Ing. Zuzana Bytešníková, Ph.D., zuzana.bytesnikova@mendelu.cz; Ústav chemie a biochemie AF

Více aktualit

Všechny aktuality