Bioenergetické nápoje pro rostliny pomohou čelit dopadům způsobeným suchem

3. 6. 2021
Bioenergetické multivitamínové nápoje určené rostlinám se mohou podílet na boji s následky klimatické změny. Přitom plocha území zasaženého suchem se v důsledku změn klimatu a poklesu schopnosti intenzivně obdělávaných půd zadržovat vodu stále rozšiřuje. Stres u pěstovaných plodin vyvolaný suchem se tak stává běžně se opakující fenoménem dnešní doby, říká vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) Mendelovy univerzity v Brně Petr Škarpa.

Podle něj je jednou z cest, jak překonat u rostlin krátkodobý stres suchem, aplikace látek schopných zadržet vodu s efektem omezení jejího výparu z půdy. Tato cesta je levná, rychlá a technologicky ji lze zvládnout. Potenciál zlepšit management vody v půdě mají přípravky založené na bázi superabsorpčních polymerů (SAP) nebo přírodních hydroabsorbentů (NHA). 

„Pro optimální růst a vývoj rostlin je důležitá nejen vhodná distribuce vody, velmi významnou roli sehrává i přísun dostatečného množství živin respektující nároky plodin během vegetačního období. Přitom přibližně 40–70 % dusíku, 80–90 % fosforu a 50–70 % draslíku aplikovaných konvenčními hnojivy nejsou rostlinami využity, a to díky jejich vyplavování, těkání a imobilizaci v půdě,“ uvedl Škarpa.

Plně přírodní produkty Escube ovlivňují půdní vlhkost, rozstlinám řízeně dávkují živiny i biostimulanty a zajišťují tak jejich vitalitu v odbobí sucha bez negativních dopadů na životní prostředí. Tyto unikátní připravky vvyvinul a patentoval tým Josefa Jančáře ze společnosti ESCUBE, s.r.o., na testování se podílí tým Petra Škarpy z Agronomické fakulty MENDELU. 

Prostředky Escube jsou vyráběny jak v pevné formě aplikovatelné kořenově, tak v kapalné formě aplikovatelné listově. Užití těchto přípravků je tak vhodné nejen za sucha, ale i ve vlhčích podmínkách nebo v období dlouhotrvajících srážek, protože zadrží vodu a v ní rozpuštěné živiny v kořenové hloubce. Vědci se nyní zaměřují na modifikaci řízeného uvolňování makro i mikro živin a dalších biologicky aktivních látek a následný výzkum vztahů mezi jejich složením, kinetikou uvolňování živin a účinkem na vybrané plodiny pěstované v podmínkách sucha.

„Důležitým kritériem je volba surovin nezatěžujících životní prostředí,“ uvedl Škarpa.  Escube tak aktuálně z komponentů NHA a živin určených k řízenému uvolňování vyrábí a testuje polyfunkční přípravky aplikovatelné do půdy před setím plodin a během jejich vegetace na listovou plochu. „Vhodná skladba hydrologicky a biologicky aktivních komponent má za cíl omezit výpar vody z povrchu rostlin, tyto případně hydratovat s následnou schopností řízeně uvolňovat makro i mikro živiny podle vývojového stádia rostlin,“ poznamenal Škarpa. On a jeho tým se podílejí na nádobových a polních zkouškách produktu.

Kapalné prostředky Escube v současnosti uváděné na trh jsou v podstatě „bioenergetické nápoje pro rostliny“, vyrobené z přírodních, rychle obnovitelných surovin, které díky své biodegradovatelnosti předurčují jejich použití v ekologickém zemědělství a při efektivní produkci bio potravin.

„V globálním měřítku neexistuje produkt, který by poskytoval kombinaci funkcí jako je zadržování vody v půdě, omezení jejího výparu, řízené uvolňování makro a mikroživin a dalších komponent využitelných nejen k půdní ale i mimokořenové aplikaci, tak jak to posytují patentované produkty Escube“ uvedl Škarpa s tím, že produkty jsou v současnosti uváděny zároveň na český a italský trh.

Na praktickém testování se podíleli odborníci na management vody v půdě z Water for Food Institute (USA) pod vedením Nicka Brozoviće a tým odborníků z AF MENDELU ve spolupráci s týmem profesora Jančáře ze společnosti ESCUBE. Vlastní testování zcela nových polyfunkčních prostředků probíhá v podmínkách nádobových a polních vegetačních experimentů na MENDELU a Školním zemědělském podniku v Žabčicích.

Kontakt pro bližší informace:

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc, info@escube.eu, tel. 603 847 486, vedoucí výzkumného týmu ESCUBE s.r.o.

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D., petr.skarpa@mendelu.cz, vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF), tel.: +420 602 528 841.

Více aktualit

Všechny aktuality