Aktualizace: Preventivní opatření

11. 3. 2020
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová rozhodla s platností od úterý 3. března v souvislosti s novým koronavirem o zastavení výuky v areálu školy a vyhlásila pro studenty samostudium. To se týká nově i doktorandů a opatření platí na neurčito.

Uzavřená bude i studentská menza, knihovna, studovny a počítačové učebny. Studenti by měli případný vstup do kampusu výrazně omezit. Rektorka současně z preventivních důvodů až do odvolání zakázala všechny hromadné akce v areálu školy. Pro zaměstnance platí opatření z minulých dní. Vedení školy jim doporučuje, aby nejezdili do oblastí nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace). Současně rektorka zakázala zvaní hostů z oblastí nákazy. V případě první potvrzené nákazy koronavirem v Jihomoravském kraji přejdou akademici univerzity do režimu home office.

Aktualizace: Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s platností od středy 11. března osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Bližší informace najdete zde:

 

Foto: Pixabay

 

Více aktualit

Všechny aktuality