Život v lesích

Zámek Křtiny
Lesnická a dřevařská fakulta

Výstava Život v lesích projektu MAHOLE–Mapování kulturního dědictví hospodářské činnosti člověka v lesích, je k vidění ve 2. patře Zámku Křtiny.

Více informací k výstavě:

https://mahole.ldf.mendelu.cz/aktualne/vystava-zivot-v-lesich