Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia (AF)

Agronomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, Brno
Agronomická fakulta

ČTVRTEK 14. 7. 2022 v 9.00 hod – posluchárna C01

 • pro absolventy z jiných univerzit
 • pro absolventů AF v minulých letech
 • pro absolventy jiných fakult MENDELU

Ověřenou kopii diplomu Bc. studia dokládají u zápisu absolventi z jiných univerzit, absolventi AF v minulých letech, absolventi jiných fakult MENDELU. Neposílejte poštou ani nenoste na Studijní oddělení AF MENDELU před termínem zápisu do studia.

ČTVRTEK 14. 7. 2022 v 13.30 hod – posluchárna C01

 • pro letošní absolventy AF – přijatých do oborů:
  • Agroekologie
  • Fytotechnika
  • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
  • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
  • Odpadové hospodářství – prezenční a kombinovaná forma
  • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
  • Profesní zemědělství
  • Provoz techniky
  • Voda v agroekosystému

PÁTEK 15. 7. 2022 v 9.00 hod – posluchárna C01

 • pro letošní absolventy AF – přijatých do oborů:
  • Agrobyznys
  • Krmivářství
  • Rostlinolékařství
  • Technické znalectví a oceňování
  • Zemědělské inženýrství – prezenční a kombinovaná forma

PÁTEK 15. 7. 2022 v 13.30 hod – posluchárna C01

 • pro letošní absolventy AF – přijatých do oborů:
  • Chov koní a agroturistika
  • Jakost a bezpečnost potravin
  • Rybářství a hydrobiologie
  • Technologie potravin
  • Výživa člověka
  • Zootechnika

Veškeré informace k zápisům najdete na této stránce.