Zápis pro prváky Bc., 1. ročník, prezenční forma

Budova B, učebna B02
Lesnická a dřevařská fakulta

Harmonogram:

19. 7. 2022:

9.00 Myslivost – prezenční forma, Lesnictví tropů a subtropů

10.30 Arboristika, Technologie a management zpracování dřeva – prezenční forma

12.00 Design nábytku

13.30 Tvorba a výroba nábytku, specializace Navrhování nábytku + Výroba nábytku

20. 7. 2022:

9.00 Lesnictví, specializace Lesnictví – prezenční forma

11.00 Stavby na bázi dřeva

13.00 Krajinářství

K zápisu si s sebou přineste:

  • Výpis – potvrzení z účtu o zaplacení správního poplatku 550,- Kč nebo originál ústřižku zaplacené složenky, č. ú. 7200300237/0100, variabilní symbol 4, (poplatek za ISIC a Imatrikulaci),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutné poslat do 8. 7. 2022 na studijní oddělení (pokud nebyla již na studijní odd. doručena),
  • občanský průkaz, psací potřeby.

K zápisu do 1. ročníku se dostaví pouze ti uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v řádném termínu a maturitní vysvědčení odevzdají nejpozději v den zápisu do studia! Pro další informace kontaktujte studijní oddělení.

Vyřizuje: Bc. Hana Čerteková, tel.: 545 134 006, e-mail: hana.certekova@mendelu.cz