Zápis předmětů pro ZS 2022/2023

0:00
Online
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Nezapomeň si zapsat všechny předměty, které chceš v tomto semestru studovat!

Případné změny jsou pak ještě možné do 25. 9. 2022.