Zápis do Ph.D. studia na AF

Kampus MENDELU
Agronomická fakulta

Zápis do doktorského studia na Agronomické fakultě MENDELU se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2024.