Zápis do magisterských studijních programů v prezenční formě

Zemědělská 3, budova B, posluchárna B02, přízemí
Lesnická a dřevařská fakulta

9:00           Stavby na bázi dřeva

10:00        Lesní inženýrství, Technická biologie dřevin, Školkařství a šlechtění dřevin

11:30         Nábytkové inženýrství

12:30         Technologie a management zpracování dřeva, Krajinné inženýrství

Pokud se uchazeč k zápisu nedostaví v tomto termínu bez řádné omluvy, bude ze seznamu studentů 1. ročníku vyřazen.

K zápisu s sebou přineste: občanský průkaz, psací potřeby

Vyřizuje: Bc. Hana Čerteková  545 134 006, certekov@mendelu.cz