Zápis do magisterských studijních programů v kombinované formě

14:00
Zemědělská 3, budova B, posluchárna B02, přízemí
Lesnická a dřevařská fakulta
  • Lesní inženýrství
  • Technologie a management zpracování dřeva

Pokud se uchazeč k zápisu nedostaví v tomto termínu bez řádné omluvy, bude ze seznamu studentů 1. ročníku vyřazen.

K zápisu s sebou přineste: občanský průkaz, psací potřeby

Výuka pro kombinovanou formu bude zahájena týdenní blokovou výukou dle rozvrhu (16. – 20. 9. 2024).

V době blokové výuky máte možnost si zajistit ubytování na kolejích. Doporučujeme se informovat o možnosti volných míst co nejdříve (dormitory@node.mendelu.cz, jitka.chebenova@mendelu.cz, sarka.tomanova@mendelu.cz)  

Vyřizuje: Bc. Hana Čerteková, tel.: 545 134 006, certekov@mendelu.cz