Zápis do bakalářských studijních programů v prezenční formě

Zemědělská 3, budova B, posluchárna B02, přízemí
Lesnická a dřevařská fakulta
Úterý 23. 7. 2024 (posluchárna B02, přízemí vpravo)
  • 9:00 Myslivost (prezenční forma) + Lesnictví tropů a subtropů
  • 10:30 Arboristika + Technologie a management zpracování dřeva (prezenční forma)
  • 12:00 Bc. Design nábytku
  • 13:30 Tvorba a výroba nábytku + Biomateriály
Středa 24. 7. 2024 (posluchárna B02, přízemí vpravo)
  • 9:00 Lesnictví (specializace Lesnictví – prezenční forma)
  • 11:00 Stavby na bázi dřeva
  • 13:00 Krajinářství

Nejpozději do 4. 7. 2024 je nutné na studijní oddělení poslat nebo přinést úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud již nebyla na studijní odd. doručena dříve.

K zápisu do 1. ročníku se dostaví pouze ti uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v řádném termínu a ve výše uvedeném termínu dodali maturitní vysvědčení!

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a psací potřeby.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte studijní oddělení. Vyřizuje: Bc. Hana Čerteková, tel.: 545 134 006, certekov@mendelu.cz