Zápis do 1. ročníku z 2. kola přijímacího řízení

9:00
Posluchárna B02, budova B, Zemědělská 3, Brno
Lesnická a dřevařská fakulta

Pokud se uchazeč k zápisu nedostaví v tomto termínu bez řádné omluvy, bude ze seznamu studentů 1. ročníku vyřazen.

Na základě Rozhodnutí rektora Mendelovy univerzity v Brně č. 4/2018 ze dne 24. 5. 2018 činí poplatek za administrativně-správní úkony a služby (poplatek za ISIC, Imatrikulace vč. 21% DPH) v akademickém roce 2022/2023 pro studenta prvního ročníku 550,- Kč.

Poplatek uhraďte na účet č. 7200300237/0100, variabilní symbol 4.

Uchazeč, který nedodal úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, odešle doklad do 31. 8. 2022.

K zápisu s sebou přineste:

  • doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu nebo originál ústřižku zaplacené složenky, potvrzení může být i uložené v mobilu),
  • občanský průkaz,
  • psací potřeby.

V den zápisu se uskuteční fotografování na ISIC.