Zápis do 1. ročníku Bc. studia na ICV

10:00 – 12:00
Zemědělská 5, Brno, přízemí budovy ICV, posluchárna E02
Institut celoživotního vzdělávání

Zápisy studentů do 1. ročníku bakalářského studia na Institutu celoživotního vzdělávání proběhnou v úterý 25. 6. 2024 v těchto časech:

  • 10:00 Aplikovaná pedagogická studia
  • 11:00 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

K zápisu se dostavte přesně v uvedenou hodinu, protože program zápisu je hromadný.

Vaše osobní účast na zápisu je nutná. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit, máte možnost vyslat za sebe náhradníka, který od vás bude mít plnou moc k tomuto úkonu. Pokud se k zápisu nedostavíte, nebo nevyšlete náhradníka, nemůžeme vás bohužel zapsat do studia.

Nejpozději do 20. 6. 2024 je potřeba doručit na studijní oddělení maturitní vysvědčení nebo diplom formou elektronické konverze dokumentu e-mailem, nebo úředně ověřenou kopii poštou či osobně v úřední hodiny. Pokud se vám v Rozhodnutí o přijetí ke studiu zobrazuje podmínečné přijetí, je to proto, že jste dosud nedoložili nejvyšší dosažené vzdělání.

K zápisu si přineste:

  • platný občanský průkaz,
  • psací potřeby,
  • úředně ověřenou kopii maturitní vysvědčení nebo diplom včetně přílohy, pokud jste tyto dokumenty nedoložili už před termínem zápisu. Bez těchto dokladů vás nemůžeme zapsat do studia. Pokud maturitní vysvědčení nebo diplom nebudete mít do termínu zápisu, můžete požádat o náhradní termín zápisu. Ten proběhne v září.

V případě, že budete potřebovat k zápisu další informace, kontaktujte Studijní oddělení.