Festival Halabala - přednáškový blok

16:00 – 19:00
Káznice Brno, Bratislavská 249/68, Brno-Zábrdovice
Lesnická a dřevařská fakulta

16:00 – 16:45 Kreativní Brno aneb co pro vás dělá město, ve kterém podnikáte/ Creative Brno or what the city where you do business does for you
Kreativní obory jsou nedílnou součástí města Brna. Co pro vás město dělá a jak vás může podpořit?

16:45 – 17:30 Dotace pro kreativce a nový evropský Bauhaus / Subsidy program and new European Bauhaus
Dotační program, který je určen pro podporu kreativců, je jediný v republice. Pojďme si ho blíže představit a rovnou se podívat i na Nový Evropský Bauhaus, který se do dotací velmi výrazně propisuje.
The unique subsidy program is intended for support of creatives. Lets look at it closer and explore also the New European Bauhaus which is very significantly prescribed in subsidies.

18:00 – 19:00 Káznice a její budoucnost – komentovaná prohlídka / The prison and its future Commented tour
Kreativní Brno

Výstavu si je možné prohlédnout od 15.00 do 20.00 hodin.