Začátek zimního semestru 2022/2023

FRRMS
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií