Z pole na vidličku aneb Zemědělec není nepřítel lidstva

9:40 – 14:30
Polní pokusná stanice Žabčice
Agronomická fakulta

Celostátní síť pro venkov a Mendelova univerzita v Brně zvou na seminář „Z pole na vidličku aneb Zemědělec není nepřítel lidstva“, který se uskuteční 15. června 2023 na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Seminář je určený pro zemědělskou veřejnost, zástupce samospráv, partnery Celostátní sítě pro venkov, vlastníky pozemků a další subjekty zapojené do implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Registrace: do 8. června 2023 prostřednictvím e-mailu: hrudova@mendelu.cz.