Vernisáž výstavy Proměna tramvajové smyčky

18:00
Moravská zemská knihovna, Brno
Zahradnická fakulta

Jak naložit s městským prostorem, který ztratí svoji dosavadní funkci? Co se stane s tramvajovou smyčkou, na které se už tramvaje nebudou otáčet? Tématem transformace dopravní infrastruktury ve veřejný prostor se zabývali studenti a studentky 2. ročníku oboru krajinářská architektura a navázali tak na aktuální prověřování změn v dopravě na půdě Kanceláře architekta města Brna. Středem zájmu byla točna na Merhautově ulici, která se ve studentských návrzích přeměnila na drobné náměstí/ park/ zelené nároží s novými funkcemi a s velkým dopadem na své okolí.

Přijďte se s nápady seznámit do foyer v 7. patře Moravské zemské knihovny od 24. dubna do 22. června 2024.

Rádi se s vámi potkáme na vernisáži ve středu 24. dubna od 18 hodin.

(autorka ilustrace: Tereza Korhoňová)