Výstava Genderové stereotypy

13:00
Moravské náměstí, u Jošta
MENDELU

Genderové stereotypy – některé si uvědomujeme, některé stále nosíme hluboko v nás. Zevšeobecňující představy o vlastnostech, rolích žen a mužů přitom mohou být příčinou diskriminace jednotlivců i skupin. Většinou genderové stereotypy dopadají na životy žen, existují však i stereotypy týkající se mužů. Obhájce stereotypů rovněž najdeme mezi oběma pohlavími. V akademickém prostředí se setkáváme se stereotypy obecnými i specifickými pro oblast vědy a výzkumu. Současně zde ale můžeme najít dost životních příběhů, které stereotypy vyvrací či nabízí pozitivní příklady, jak jim čelit. Dovolte nám představit kolegy a kolegyně z Mendelovy univerzity, kteří dokazují, že skutečnost je mnohem rozmanitější a barvitější.

Vernisáž se uskuteční 13.2. ve 13h přímo u Jošta na Moravském náměstí.