Výstava: Brno – Awassa

18:00
Moravská zemská knihovna v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta

Studenti Zahradnické fakulty MENDELU navrhují v rámci výuky revitalizaci parků ve městě Awassa. V oblasti přispívají ke zlepšení životního prostředí etiopského jezera Awassa a jeho okolí svými odbornými znalostmi i odborníci LDF MENDELU.
2. 11. bude slavnostní vernisáží v 18.00 hod. zahájena ve foyeru 7. patra Moravské zemské knihovny výstava nejlepších studentských prací, jejichž téma zní: Veřejné prostory v etiopském městě Awassa.
Současně budou prezentovány výsledky rozvojového projektu „Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny.“
Revitalizace parků je jedním ze čtyř pilířů projektu. Jedná se o 20 ploch městské zeleně, z nichž všechny mají navržený plán revitalizace a 4 z nich již byly v rámci projektu revitalizovány. Získaly nové oplocení, přibylo vybavení, dětská hřiště i zeleň.