Volby do AS AF MENDELU – Návrhové kolo

Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím aplikace Portál voliče v UIS.
Agronomická fakulta

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů Akademického senátu AF MENDELU vyhlašuje jeho předseda volby do obou komor Akademického senátu Agronomické fakulty MENDELU pro období let 2023 až 2026.

Hlasování začíná 17. 4. 2023 od 9 h a končí dne 23. 4. 2023 ve 13 h – hlasování probíhá nepřetržitě.

Akademický senát AF